1 / 2
2 / 2

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào September 17, 2014 lúc 8:14 am

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 16/09/2014 của Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Học viện như sau:

1. Cơ sở phía Bắc – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH)

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(áp dụng cho đối tượng HSPT-KV3)

Ghi chú

Khối A, A1

Khối D1

Đại học

(BVH)

– KT Điện tử truyền thông

D520207

20,50

 

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

– Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

20,50

– Công nghệ thông tin

D480201

23,00

– An toàn thông tin

D480299

20,50

– Công nghệ đa phương tiện

D480203

21,00

21,00

– Quản trị kinh doanh

D340101

20,50

20,50

– Marketting

D340115

20,50

20,50

– Kế toán

D340301

21,00

21,00

Cao đẳng

(BVH)

– KT Điện tử truyền thông

C510302

13,00

 

– Công nghệ thông tin

C480201

14,00

– Quản trị kinh doanh

C340101

13,00

13,00

– Kế toán

C340301

14,00

14,00

2. Cơ sở phía Nam – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS)

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(áp dụng cho đối tượng HSPT-KV3)

Ghi chú

Khối A, A1

Khối D1

Đại học

(BVS)

– KT Điện tử truyền thông

D520207

18,50

 

 

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

– Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

17,50

– Công nghệ thông tin

D480201

20,00

– An toàn thông tin

D480299

18,50

– Công nghệ đa phương tiện

D480203

20,00

20,00

– Quản trị kinh doanh

D340101

18,50

18,50

– Marketting

D340115

19,00

19,00

– Kế toán

D340301

18,00

18,00

Cao đẳng

(BVS)

– KT Điện tử truyền thông

C510302

12,00

 

– Công nghệ thông tin

C480201

12,50

– Quản trị kinh doanh

C340101

12,50

12,50

– Kế toán

C340301

11,50

11,50

 

Thời gian tổ chức nhập học: Ngày 27/9/2014.

Học viện gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển theo đường bưu điện (chuyển phát nhanh) tới địa chỉ liên hệ ghi tại hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung của thí sinh. Thông báo chi tiết đính kèm

Xem danh sách đăng ký xét tuyển NVBS tại đây

Xem hướng dẫn thủ tục nhập học tại đây