1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào August 25, 2015 lúc 3:47 pm

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Học viện như sau:

I/. ĐIỂM CHUẨN CẤP HỌC BỔNG (áp dụng cho cả 2 Cơ sở đào tạo):

  1. Từ 27,0 điểm trở lên:         Miễn 100% học phí trong toàn khóa học.
  2. Từ 25,0 đến 26,75 điểm:    Giảm 50% học phí trong toàn khóa học.

(Mức điểm chuẩn trên áp dụng cho học sinh phổ thông ở khu vực 3)

II/. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1: