1 / 2
2 / 2

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy 2014

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào August 11, 2014 lúc 10:02 pm

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Học viện như sau:

I/. ĐIỂM CHUẨN CẤP HỌC BỔNG (áp dụng cho cả 2 Cơ sở đào tạo):

  1. Từ 27,0 điểm trở lên:         Miễn 100% học phí trong toàn khóa học.
  2. Từ 25,0 đến 26,5 điểm:      Giảm 50% học phí trong toàn khóa học.

(Mức điểm chuẩn trên áp dụng cho học sinh phổ thông ở khu vực 3)

II/. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1:

A.       Cơ sở phía Bắc (mã trường BVH)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Ghi chú

(điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh)

KHỐI A, A1

KHỐI D1

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

1.

– KT Điện tử truyền thông

D520207

18,0

 

Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

2.

– Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

17,5

3.

– Công nghệ thông tin

D480201

20,0

4.

– An toàn thông tin

D480299

19,0

5.

– Công nghệ đa phương tiện

D480203

19,0

19,0

6.

– Quản trị kinh doanh

D340101

17,5

17,5

7.

– Marketting

D340115

17,5

17,5

8.

– Kế toán

D340301

17,5

17,5

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1.

– KT Điện tử truyền thông

C510302

11,5

 

2.

– Công nghệ thông tin

C480201

11,5

3.

– Quản trị kinh doanh

C340101

11,5

11,5

4.

– Kế toán

C340301

11,5

11,5

 

B.        Cơ sở phía Nam (mã trường BVS)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(áp dụng cho HSPT-KV3)

Ghi chú

(điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh)

KHỐI A, A1

KHỐI D1

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

1.

– KT Điện tử truyền thông

D520207

16,0

 

Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

2.

– Công nghệ KT Điện, điện tử

D510301

15,5

3.

– Công nghệ thông tin

D480201

16,0

4.

– An toàn thông tin

D480299

16,0

5.

– Công nghệ đa phương tiện

D480203

16,0

16,0

6.

– Quản trị kinh doanh

D340101

15,0

15,0

7.

– Marketting

D340115

15,0

15,0

8.

– Kế toán

D340301

15,0

15,0

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1.

– KT Điện tử truyền thông

C510302

10,5

 

2.

– Công nghệ thông tin

C480201

10,5

3.

– Quản trị kinh doanh

C340101

10,5

10,5

4.

– Kế toán

C340301

10,5

10,5