1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN XÉT TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2015

Liên thông, Thông báo, Tuyển sinh — vào September 2, 2015 lúc 2:10 pm

THÔNG BÁO

V/v: Điểm chuẩn xét trúng tuyển đại học liên thông chính quy năm 2015

 

Căn cứ Thông tư số 55/2012/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 01/09/2015 của Hội đồng tuyển sinh đại học liên thông năm 2015.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển đại học liên thông năm 2015 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông như sau:

  • Cơ sở Phía Bắc (BVH):  17 điểm
  • Cơ sở Phía Nam (BVS): 15 điểm

Ghi chú

–    Mức điểm chuẩn trên áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông ở khu vực 3.

(Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm)).

–    Mức điểm chuẩn trên áp dụng với tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Lý, Hóa ), A01(Toán, Lý, Anh ) và D01(Toán, Văn, Anh) cho các ngành tuyển sinh đại học liên thông: KT Điện tử truyền thông, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh.

Trân trọng thông báo.