1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2015

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào October 30, 2015 lúc 3:11 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2015 như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển