1 / 2
2 / 2

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2014

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào November 28, 2014 lúc 1:59 pm

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 28/11/2014 của Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2014, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2014 của Học viện như sau:

1. Tổng điểm 2 môn Cơ bản và Cơ sở từ 10,0 điểm trở lên (không có môn nào dưới điểm 5.0) và đạt điểm Tiếng Anh từ 50,0 điểm trở lên.

Học viện sẽ gửi Giấy báo nhập học và Kế hoạch nhập học trình độ Thạc sĩ Đợt 2.2014 cho thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ ghi trên hồ sơ dự thi.

2. Học viện nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh trong thời gian từ ngày 21/11/2014 đến 17h00′ ngày 05/12/2014.
–   Mẫu đơn phúc khảo kèm theo.
–  Phí phúc khảo bài thi: 100,000 đồng/môn/thí sinh.
–  Địa điểm nhận đơn phúc khảo:

Bộ phận tuyển sinh – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. HCM
11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Kết quả tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2014 cơ sở phía Nam

Trân trọng thông báo!