1 / 2
2 / 2

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào October 18, 2013 lúc 8:04 am

THÔNG BÁO

V/v: Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013

 

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-HV ngày 26/8/2011 về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ và Quyết định số 229/QĐ-HV ngày 16/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 650/QĐ-HV ngày 26/8/2011 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 17/10/2013 của Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013 của Học viện như sau:

Tổng điểm 2 môn Cơ bản và Cơ sở từ 10,00 điểm trở lên (không có môn nào dưới điểm 5,0) và đạt điểm Tiếng Anh từ 50 điểm trở lên.

Trân trọng!