1 / 2
2 / 2

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đại học Liên thông hệ chính quy

Liên thông, Thông báo, Tuyển sinh — vào October 10, 2014 lúc 2:00 pm

THÔNG BÁO

V/v: Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đại học liên thông của

Học viện Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh (BVS) năm 2014

(thí sinh tốt nghiệp CĐ dưới 36 tháng) 

Căn cứ Thông tư số 55/2012/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 09/10/2014 của Hội đồng tuyển sinh đại học liên thông năm 2014.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đại học liên thông  của Học viện Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh như sau: Tổng điểm 03 môn từ 13.00 điểm trở lên.

Ghi chú:

–       Mức điểm chuẩn xét trúng tuyển trên áp dụng cho thí sinh là học sinh   phổ thông ở khu vực 3.

–        Mức điểm xét tuyển áp dụng cho Khối A, A1 và D1 của các ngành tuyển sinh hệ liên thông đại học của Học viện (KT Điện tử truyền thông, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế Toán).

Các thí sinh đã đạt điểm trúng tuyển liên hệ Bộ phận Tuyển sinh Học viện Cơ sở

(11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1) để nhận Giấy báo.

Trân trọng thông báo.