1 / 2
2 / 2

Thông Báo Danh Sách Trúng Tuyển Trình Độ Thạc Sĩ Đợt 2 Năm 2019

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào November 18, 2019 lúc 4:15 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2019. Quyết định và danh sách chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng thông báo!