1 / 2
2 / 2

Thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2017

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào November 17, 2017 lúc 8:53 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2017. Quyết định và danh sách chi tiết theo file đính kèm:

Quyết định và Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2017

Trân trọng thông báo!