1 / 2
2 / 2

Thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2017

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào May 29, 2017 lúc 9:32 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2017. Quyết định và danh sách chi tiết theo file đính kèm:

Quyết định và Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2017

Trân trọng thông báo!