1 / 2
2 / 2

Thông báo danh sách trúng tuyển Thạc sĩ đợt 2 năm 2013

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào October 24, 2013 lúc 2:44 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo  đến các thí sinh dự thi tuyển sinh

trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2013 danh sách trúng tuyển (Xem danh sách đính kèm)