1 / 2
2 / 2

Thông báo chương trình tư vấn trực tuyến thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào ĐH, CĐ chính quy 2014

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào August 18, 2014 lúc 10:13 am

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TRỰC TUYẾN THÔNG TIN

XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY TẠI

CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐIỆN TỬ CỦA HỌC VIỆN

CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Để hỗ trợ thí sinh và những người quan tâm tìm hiểu thông tin nhằm lựa chọn ngành nghề phù hợp khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; đồng thời nhằm cung cấp thông tin chi tiết về ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức xét tuyển,…của Học viện, các quy định về tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Từ ngày 18/8/2014 đến ngày 15/9/2014, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông triển khai Chương trình Tư vấn trực tuyến thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 tại Cổng thông tin tuyển sinh điện tử của Học viện.

Thí sinh có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại Mục Tư vấn thông tin tuyển sinh tại Cổng thông tin tuyển sinh http://tuyensinh.ptit.edu.vn; của Học viện hoặc gửi câu hỏi đến địa chỉ email: tuyensinh@ptit.edu.vn; tuyensinh@ptithcm.edu.vn.

Phần trả lời sẽ được cập nhật liên tục tại website của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (http://ptit.edu.vn; http://tuyensinh.ptit.edu.vn; http://hcm.ptit.edu.vn) và Cổng thông tin tuyển sinh của Học viện.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014