1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu ôn thi hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH đợt 2 – 2011

Đại học - Cao đẳng, Tuyển sinh — vào August 31, 2011 lúc 3:28 pm

Học viện Công nghệ BCVT Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh thời khóa biểu ôn thi hệ Liên thông từ  Cao đẳng lên Đại học đợt 2 năm 2011.

Xem tại đây (cập nhật ngày 10/09/2011_ngành QTKD)

Chú ý: Lớp ôn thi ngành QTKD  bắt đầu từ 12/09