1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu ôn tập dự thi tuyển sinh hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH 2013 (dự kiến)

Liên thông, Thông báo, Tuyển sinh — vào July 30, 2013 lúc 9:01 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học thời khóa biểu ôn tập dự thi dự kiến như sau:

– Các thí sinh đã tốt nghiệp CĐ dưới 36 tháng (đăng ký hình thức VLVH) xem tại đây

– Các thí sinh đã tốt nghiệp CĐ từ 36 tháng trở lên xem tại đây

Để tạo điều kiện cho các thí sinh đăng ký, Học viện Cơ sở  tại TP.HCM dời thời gian bắt đầu của các lớp ôn tập dự thi. Cụ thể:

– Ôn tập dự thi Liên thông hình thức VLVH (tốt nghiệp dưới 36 tháng): từ 26/08 – 20/09/2013

– Ôn tập dự thi Liên thông (tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên): từ 26/08 – 27/09/2013