1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu ôn tập dự thi tuyển sinh hệ Đại học hình thức VLVH 2013 (dự kiến)

Thông báo, Tuyển sinh, Vừa học vừa làm — vào July 30, 2013 lúc 9:08 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh hệ Đại học hình thức vừa làm vừa học (tại chức cũ) thời khóa biểu ôn tập dự thi dự kiến như sau:

– Thời gian: các buổi tối từ 26/08 – 20/09/2013 (cập nhật lại thời gian)

– Đăng ký: nhận phiếu đăng ký tại Bộ phận Tuyển sinh và nộp lệ phí tại phòng Kinh tế-Tài chính

– Xem thời khóa biểu chi tiết tại đây.