1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu ôn tập dự thi tuyển sinh hệ Đại học bằng thứ 2 – 2013

Thông báo, Tuyển sinh, Văn bằng 2 — vào July 30, 2013 lúc 10:32 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh hệ Đại học bằng thứ 2 thời khóa biểu ôn tập dự thi dự kiến như sau:

– Thời gian: các buổi tối từ 03/09 – 27/09/2013 (cập nhật lại thời gian)

– Đăng ký: nhận phiếu đăng ký tại Bộ phận Tuyển sinh và nộp lệ phí tại phòng Kinh tế-Tài chính

– Xem thời khóa biểu chi tiết tại đây.