1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu ôn tập dự thi tuyển sinh các hệ Liên thông Đại học, ĐH bằng thứ hai và ĐH hình thức VLVH đợt 2-2014 (CẬP NHẬT)

Liên thông, Thông báo, Tuyển sinh, Văn bằng 2, Vừa học vừa làm — vào October 6, 2014 lúc 2:06 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh thời khóa biểu ôn tập dự thi các hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH chính quy, Đại học bằng thứ hai (hệ chính quy, ngành Công nghệ thông tin), Đại học hình thức VLVH (ngành Công nghệ thông tin) đợt 2 năm 2014 như sau: (lịch ôn tập đã được cập nhật và ghi chú rõ về thời gian bắt đầu cá môn)

Xem TKB ôn tập dự thi tuyển sinh Liên thông từ CĐ lên ĐH đã tốt nghiệp CĐ từ 36 tháng

Xem TKB ôn tập dự thi tuyển sinh ĐH hình thức VLVH.

Xem TKB ôn tập dự thi tuyển sinh ĐH bằng thứ 2 

Các hình thức đào tạo và các ngành khác sẽ không tổ chức thi tuyển sinh. Các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vuo lòng liên hệ Bộ phận Tuyển sinh (ĐT: 08. 38297220) để biết thêm chi tiết.

Trân trọng.