1 / 2
2 / 2

Thời khóa biểu Bổ sung kiến thức và Ôn tập kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 – 2015

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào July 22, 2015 lúc 5:13 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh thời khóa biểu Bổ sung kiến thức và Ôn tập kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 – 2015 như  sau:

– Bổ sung kiến thức:

+ Thời khóa biểu bổ sung kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông

Thời khóa biểu bổ sung kiến thức chuyên ngành Hệ thống Thông tin

– Ôn tập kiến thức dự thi:

+ Thời gian ôn thi từ ngày 03/08/2015 đến ngày 18/09/2015

+ Địa điểm: 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 – 2015: Thời khóa biểu ôn thi Thạc sĩ đợt 2 năm 2015