1 / 2
2 / 2

Tuyển sinh trình độ Tiến Sĩ năm 2011

Sau đại học — vào May 9, 2011 lúc 6:00 pm

Ngày 17.02.2011, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ký thông báo số 105/TB-ĐT&KHCN về việc tuyển sinh trình độ tiến sĩ của Học viện.

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2011

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2011 với các nội dung sau:

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo tiến sĩ là nhằm đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng  tạo, khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Chuyên ngành Mã số Chỉ tiêu (Dự kiến) Hình thức đào tạo
Truyền dữ liệu và mạng máy tính 62.48.15.01 10 Không tập trung
Kỹ thuật điện tử 62.52.70.01
Kỹ thuật viễn thông 62.52.70.05
Kỹ thuật máy tính 62.52.70.10

3. HÌNH THỨC THI TUYỂN: XÉT TUYỂN

4. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

1. Có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

(Phụ lục Danh mục ngành phù hợp đính kèm).

2. Có ít nhất ba năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển (kể từ khi tốt nghiệp đại học, tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng ký dự tuyển).

3. Có một bài luận về dự định nghiên cứu, gồm các nội dung: đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu; lý do chọn lĩnh vực nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu và mong muốn đạt được; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như chuẩn bị trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; đề xuất người hướng dẫn.

4. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 06 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.

Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể: phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp; năng lực hoạt động chuyên môn; phương pháp làm việc; khả năng nghiên cứu; khả năng làm việc theo nhóm; điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển; triển vọng về phát triển chuyên môn; những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

5. Có một trong các chứng chỉ của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế có thẩm quyền với yêu cầu trình độ Tiếng Anh TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, IELTS 4,5, TOEIC 500 trở lên (trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự tuyển).

Trong trường hợp không có một trong các điều kiện trên, thí sinh có thể đăng ký dự thi tiếng Anh dạng thi TOEIC tại Học viện để nhận chứng chỉ.

5.  HỒ SƠ TUYỂN SINH

Hồ sơ dự tuyển đào tạo tiến sĩ gồm:

 1. 01 Đơn đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ (theo mẫu);
 2. 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Cơ quan quản lý hoặc của chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú);
 3. 01 Bản sao công chứng của các giấy tờ sau:
  • Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học;
  • Bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ;
  • Chứng chỉ ngoại ngữ;
  • Hợp đồng lao động hoặc quyết định tiếp nhận công tác;
 4. Bài luận về định hướng nghiên cứu (sao thành 06 bản);
 5. 02 thư giới thiệu;
 6. 01 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày chứng nhận đến ngày nộp hồ sơ;
 7. 01 Công văn cử đi dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan;
 8. 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;
 9. 01 Lý lịch khoa học (theo mẫu);
 10. Bản sao các bài báo hoặc công trình nghiên cứu đã được công nhận.

6. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI TUYỂN VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

6.1.  Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

 • Thời gian phát hành:     từ ngày 10/03/2011 đến ngày 25/07/2011
 • Thời gian nhận hồ sơ:  từ ngày 15/03/2011 đến ngày 29/07/2011

6.2. Thời gian xét tuyển: Tháng 8 năm 2011

6.3. Địa chỉ liên hệ:

Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ

Tầng 2 nhà A1, Km10 đường Nguyễn Trãi, Tp Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.33528122; Fax: 04.33829236

Mọi thông tin chi tiết và mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển thí sinh có thể xem và tải về tại trang tin điện tử của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo địa chỉ: http://www.ptit.edu.vn; www.dtkhcn.ptit.edu.vn.