1 / 2
2 / 2

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2012

Sau đại học — vào June 19, 2012 lúc 4:47 pm

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2012

Căn cứ Thông báo số: 398/TB-HV, của Giám đốc Học viện ký ngày 31/05/2012, về việc Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2012 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2012 như sau:

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện nhằm mục tiêu giúp người học nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề trong thực tiễn thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

a. Hình thức và thời gian đào tạo:

–          Hình thức đào tạo tập trung: 1,5 năm

–          Hình thức đào tạo không tập trung: 2 năm

b. Địa điểm đào tạo: Học viện tổ chức đào tạo thạc sĩ tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc và phía Nam

Cơ sở đào tạo phía Bắc: Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 04.33512254; Fax: 04.33829236

Cơ sở đào tạo phía Nam:   Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38297220; Fax: 08.39105510

Trong trường hợp số lượng thí sinh trúng tuyển tại phía Nam nhập học ít hơn 10 người/chuyên ngành, Học viện có thể xét chuyển các học viên đã trúng tuyển sang chuyên ngành khác phù hợp hoặc chỉ tổ chức đào tạo tại 1 địa điểm: Cơ sở đào tạo phía Bắc

III. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, MÔN THI TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO

Chuyên ngành đào tạo Mã số Môn thi tuyển Chỉ tiêu
Cơ bản Cơ sở Ngoại ngữ
Kỹ thuật Viễn thông 60520208 Toán cao cấp Lý thuyết mạch Tiếng Anh trình độ B 250
Truyền dữ liệu và mạng máy tính 60.48.01 Toán rời rạc Kỹ thuật lập trình
Khoa học máy tính 60480101
Quản trị Kinh doanh 60340102 Toán kinh tế Kinh tế học

Ghi chú: Tại cơ sở đào tạo Phía Nam, Học viện chỉ tổ chức thi tuyển và đào tạo 2 chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông; Truyền dữ liệu và mạng máy tính.

Chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính sẽ được chuyển đổi sang chuyên ngành đào tạo tương ứng theo Danh mục mã ngành đào tạo của Nhà nước sau khi được Bộ GD & ĐT phê duyệt.

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

Người dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại Học viện phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

Điều kiện về văn bằng đại học và thâm niên công tác chuyên môn:

a)  Người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoặc các Cơ sở đào tạo khác đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi:

–          Tốt nghiệp từ loại Trung bình khá trở lên được dự thi ngay;

–          Tốt nghiệp loại Trung bình phải có 1 năm thâm niên công tác (thời gian thâm niên công tác được tính kể từ ngày công nhận tốt nghiệp đại học).

b) Người đã tốt nghiệp đại học theo các hình thức hoặc lọai hình đào tạo: Vừa làm vừa học, Liên thông đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi:

–          Tốt nghiệp từ loại Khá trở lên được dự thi ngay;

–          Tốt nghiệp loại  Trung bình khá hoặc Trung bình phải có 1 năm thâm niên công tác (thời gian thâm niên công tác được tính kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp đại học)

c)  Người đã tốt nghiệp đại học theo hình thức giáo dục từ xa đúng với chuyên ngành đăng ký dự thi, có bằng tốt nghiệp từ loại Giỏi trở lên và phải có ít nhất 1 năm thâm niên công tác (thời gian thâm niên công tác được tính kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp đại học)

d) Người đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Điều kiện về thâm niên công tác chuyên môn thực hiện theo quy định tại mục a, b, c, d nêu trên

e) Người đã tốt nghiệp đại học các ngành công nghệ, kỹ thuật, khoa học tự nhiên, kiến trúc, xây dựng, môi trường, nông – lâm nghiệp, pháp luật, chính trị, du lịch, quân sự, an ninh có 01 năm thâm niên công tác liên tục trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý tính từ ngày được công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi, sau khi học bổ sung kiến thức 12 môn sẽ được phép dự thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ của Học viện

Ghi chú:

 • Người đã có bằng tốt nghiệp đại học theo các chương trình đào tạo liên kết của Cơ sở đào tạo trong nước với nước ngoài (bằng tốt nghiệp do trường nước ngoài cấp): ngoài các điều kiện nêu trên phải có giấy chứng nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng – Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Việc học Bổ sung kiến thức (BSKT) phải hoàn thành trước khi dự thi. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần; Danh mục các môn học Bổ sung kiến thức như phụ lục kèm theo
  V. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
 1. Đối tượng ưu tiên:

a. Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ.

b. Thương binh, bệnh binh hoặc người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh.

c. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng.

d. Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

e. Con nạn nhân chất độc màu da cam

Ghi chú: Danh mục các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được quy định theo Chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ)

2. Các loại giấy tờ cần nộp để được hưởng chính sách ưu tiên (thí sinh nộp bản sao công chứng):

–          Các đối tượng ưu tiên theo điểm a, mục V.1 nói trên phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền.

–          Các đối tượng ưu tiên theo điểm b, c, mục V.1 nói trên phải có thẻ thương binh hoặc các loại giấy tờ liên quan; Giấy chứng nhận Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, người có công với cách mạng.

–          Các đối tượng được ưu tiên theo điểm d mục V.1 nói trên phải có Giấy khai sinh

–          Các đối tượng được ưu tiên theo điểm e mục V.1 nói trên phải có Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận nạn nhân chất độc da cam của cha hoặc mẹ.

3. Chính sách ưu tiên:

–          Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản

Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

VI. HỒ SƠ TUYỂN SINH

 1. Thời gian phát hành: Từ ngày 10/06/2012 đến ngày 10/08/2012
 2. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 15/06/2012 đến ngày 15/08/2012
 3. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm các loại giấy tờ sau:

1) 01 Đơn đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ (theo mẫu)

2) 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương)

3) 02 bản sao công chứng các loại giấy tờ sau:

 • Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học;
 • Các loại giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
 • Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bổ sung kiến thức của Học viện Cơ sở trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp (nếu có);
 • Giấy xác nhận thâm niên công tác hoặc Hợp đồng lao động/Quyết định tiếp nhận công tác (đối với thí sinh phải có điều kiện về thời gian công tác);
 • Giấy chứng nhận của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng tốt nghiệp đại học theo chương trình liên kết của các cơ sở đào tạo trong nước với nước ngoài (đối với trường hợp tốt nghiệp đại học theo các chương trình đào tạo liên kết của Cơ sở đào tạo trong nước với nước ngoài có bằng tốt nghiệp do trường nước ngoài cấp).

4)      01 Công văn cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với thí sinh do cơ quan cử đi (không yêu cầu đối với thí sinh tự do)

5)      01 Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký đến ngày nộp hồ sơ;

6)      04 Ảnh màu cỡ 3x4cm (ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh ở mặt sau) và 02 phong bì dán tem và đề sẵn địa chỉ liên hệ của thí sinh;

 1. VII. PHÍ TUYỂN SINH
  1. Phí phát hành hồ sơ: 50,000 đồng/hồ sơ
  2. Phí đăng ký dự thi: 50,000 đồng/hồ sơ
  3. Phí dự thi: 300.000 đồng thí sinh (100.000 đồng/môn thi)

(Phí đăng ký dự thi và phí dự thi thí sinh nộp một lần khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi)

VIII. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH

1. Thời gian thi tuyển: Dự kiến cuối tháng 8.2012

(Lịch thi cụ thể Học viện sẽ thông báo sau)

2. Ôn tập kiến thức

Học viện cơ sở tổ chức các lớp ôn tập kiến thức dự thi: Từ ngày 09/07/2012 đến ngày 12/08/2012.

3. Học bổ sung kiến thức

–          Học viện cơ sở có tổ chức các lớp học BSKT cho thí sinh từ 02/07/2012. (Thí sinh khi đến đăng ký học BSKT mang theo bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm để xác định số môn cần phải học BSKT).

–          Các trường hợp đã học và được công nhận hoàn thành chương trình BSKT của Học viện trong thời gian 12 tháng (tính từ ngày có quyết định công nhận hoàn thành chương trình đến ngày nộp hồ sơ dự thi) được miễn học các môn BSKT của ngành tương ứng.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Tại Phía Nam: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại Tp. HCM

Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08-38297220; Fax: 08-39105510

Mọi thông tin chi tiết và mẫu hồ sơ đăng ký dự thi, đề cương ôn tập kiến thức thí sinh có thể xem và tải về tại trang thông tin điện tử của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Tp. HCM theo địa chỉ: www.ptithcm.edu.vn