1 / 2
2 / 2

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2015

Sau đại học — vào September 29, 2015 lúc 11:57 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2015 như sau:

lichthi2015