1 / 2
2 / 2

Thông báo đợt tập trung cao học

Sau đại học — vào March 23, 2011 lúc 4:34 pm

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Tp Hồ Chí Minh thông báo về việc tập trung đợt 3 năm 2011-2012 của lớp Cao học ngành Truyền dữ liệu & Mạng máy tính, Kỹ thuật điện tử khóa 2010. Thời gian từ ngày 4/4/2011 đến 30/7/2011.
Thông báo có nói về chi tiết các môn học, số tín chỉ, giáo viên giảng dạy, học phí và các thông tin khác. Các thí sinh có thể xem thông báo cụ thể dưới đây.