1 / 2
2 / 2

Lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2012

Sau đại học — vào August 21, 2012 lúc 2:19 pm
LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ ĐỢT 2 NĂM 2012 CỦA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2012 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ được tổ chức vào các ngày 21, 22 và 23/9/2012. Cụ thể:
1) Ngày 21/9/2012 thí sinh tập trung tại phòng thi để làm thủ tục đăng ký dự thi.
2) Ngày 22/9/2012: Thi môn Cơ bản và môn Tiếng Anh B.
 

–    Ngành Kỹ thuật điện tử: Toán cao cấp
–    Ngành Truyền dữ liệu và MMT: Toán rời rạc

3)    Ngày 23/9/2012: Thi môn Cơ sở.

–    Ngành Kỹ thuật điện tử: Lý thuyết mạch
–    Ngành Truyền dữ liệu và MMT: Kỹ thuật lập trình