1 / 2
2 / 2

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2011

Sau đại học — vào November 16, 2011 lúc 8:05 am

Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ,

Căn cứ đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh,

Căn cứ kết quả chấm lại kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2011 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Kết quả chấm lại kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2011 của Học viện như sau.

Bản tổng hợp danh sách và kết quả phúc khảo kèm theo.