1 / 2
2 / 2

Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2012

Sau đại học — vào October 21, 2012 lúc 9:13 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2012 của Học viện như sau:

Tổng điểm 2 môn Cơ bản và Cơ sở từ 10,00 điểm  trở lên (không có môn nào dưới điểm 5,0) và đạt điểm Tiếng Anh từ 40 điểm trở lên.

Xem toàn văn thông báo (tập tin đính kèm)

Danh sách Sinh viên trúng tuyển (tập tin đính kèm)