1 / 2
2 / 2

Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2011

Sau đại học — vào October 7, 2011 lúc 2:05 pm

THÔNG BÁO

V/v: Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2011

Căn cứ Thông tư  số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2011 ngày 06/10/2011 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển thạc sĩ Đợt 2 năm 2011 của Học viện như sau:

Tổng điểm 2 môn Cơ bản và Cơ sở từ 12,50 điểm trở lên (không có môn nào dưới điểm 5,0) và đạt điểm Tiếng Anh (từ 50 điểm trở lên).

Trân trọng thông báo!