1 / 2
2 / 2

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2-2012

Sau đại học — vào October 22, 2012 lúc 10:21 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2012.

Xem chi tiết tại đây.