1 / 2
2 / 2

Quyết định miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào October 20, 2017 lúc 3:11 pm

Quyết định và danh sách chi tiết theo file đính kèm:

Quyết định miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017