1 / 2
2 / 2

Lịch thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2013

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào September 19, 2013 lúc 7:55 pm

LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2013

THỜI GIAN

SÁNG

CHIỀU

Hiệu lệnh trống

THỨ SÁU

Ngày 27/9/2013

09h00’:   Họp Ban coi thi

09h30’:   Làm thủ tục dự thi tại phòng thi

THỨ BẢY

Ngày 28/9/2013

THI MÔN CƠ BẢN

 – Toán cao cấp

 – Toán rời rạc

 – Toán kinh tế

THI MÔN NGOẠI NGỮ

 – Tiếng Anh

CHỦ NHẬT

Ngày 29/9/2013

THI MÔN CƠ SỞ

– Lý thuyết mạch

– Kỹ thuật lập trình

– Kinh tế học

Dự phòng

Cán bộ coi thi bốc thăm nhận phòng thi

7h00’

13h30’

Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh, gọi thí sinh vào phòng thi

7h20’

13h50’

3 hồi dài

CBCT số 1 đi nhận đề thi tại Ban chỉ đạo

7h35’

14h05’

3 tiếng

CBCT bóc đề phát cho thí sinh

7h50’

14h20’

9 tiếng

Giờ thi bắt đầu

8h00’

14h30’

1 hồi 3 tiếng

Còn 15 phút nữa là hết giờ thi

10h45’

16h15’

3 tiếng

Giờ thi kết thúc

11h00’

16h30’

3 hồi dài

Xem toàn bộ lịch thi