1 / 2
2 / 2

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2015

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào November 10, 2015 lúc 11:50 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo Kế hoạch nhập học trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 như sau:

Kế hoạch nhập học trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015

Hướng dẫn làm thủ tục nhập học

Sơ yếu lý lịch cao học