1 / 2
2 / 2

HƯỚNG DẪN CÁC MINH CHỨNG ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào July 25, 2016 lúc 4:46 pm

Hướng dẫn các minh chứng đối với thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Thí sinh vui lòng xem chi tiết tại đây