1 / 2
2 / 2

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học năm 2017

Đại học - Cao đẳng, Tuyển sinh — vào July 5, 2017 lúc 7:39 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, thông báo về việc Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học năm 2017. Chi tiết theo file đính kèm:

Thông báo Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học năm 2017

Hướng dẫn chi tiết