1 / 2
2 / 2

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CÁC MINH CHỨNG ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào September 4, 2015 lúc 10:26 am

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CÁC MINH CHỨNG

ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC HƯỞNG

CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

Thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 thuộc diện ưu tiên theo đối tượng hoặc ưu tiên theo hộ khẩu thường trú khi tới Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhập học cần chuẩn bị các minh chứng được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh. Cụ thể:

I/. ƯU TIÊN THEO ĐỐI TƯỢNG:

Đối tượng ưu tiên

Ký hiệu

Các minh chứng cần phải có khi nhập học

Thí sinh là người dân tộc thiểu số Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tại các xã thuộc vùng dân tộc, miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới, an toàn khu

01

– Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao hợp pháp Hộ khẩu thường trú (ở cùng với cha, mẹ, trừ trường hợp đặc biệt theo Luật Cư trú);

– Hộ khẩu thường trú bản gốc để đối chiếu.

Thương binh, bệnh binh và người có “Giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh”

03

Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận Thương binh/bệnh binh/người được hưởng chính sách như thương binh, kèm bản chính để đối chiếu.
Quân nhân, CAND tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1 hoặc từ 18 tháng trở lên

03

Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó có nêu rõ thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1 hoặc từ 18 tháng trở lên;
Quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

03

Bản sao quyết định xuất ngũ, kèm bản chính để đối chiếu. Thời gian tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng tính từ ngày ký quyết định đến ngày xét tuyển.
Con Liệt sỹ

04

– Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận gia đình Liệt sỹ, kèm bản chính để đối chiếu.
Con thương binh hoặc bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ  81% trở lên;

04

– Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao Giấy chứng nhận Thương binh hoặc Bệnh binh, kèm bản chính để đối chiếu.
Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên

04

– Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”, kèm bản chính để đối chiếu.
Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

04

– Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao “Giấy chứng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học”, kèm bản chính để đối chiếu.
Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động

04

– Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bảo sao Giấy chứng nhận Anh hùng LLVT, AHLĐ, kèm bản chính để đối chiếu.
Người bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến

04

– Bản sao Quyết định trợ cấp ưu đãi của Bố/Mẹ thí sinh theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP, kèm bản chính để đối chiếu
Con của người có công với cách mạng

04

– Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao các giấy tờ quy định tại Pháp lệnh người có công số 26/2005 và số 04/2012, kèm bản chính để đối chiếu
Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở Khu vực 1

05

– Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền.
Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01

06

– Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu)
Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%

06

– Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao Giấy chứng nhận Thương binh, kèm bản chính để đối chiếu
Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%

06

– Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao Giấy chứng nhận bệnh binh, kèm bản chính để đổi chiếu
Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

06

– Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Quyết định trợ cấp theo nghị định 31/2013/CP
Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

06

– Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao QĐ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo NĐ 31/2013/NĐ-CP, kèm bản chính để đối chiếu
Con của người có công giúp đỡ cách mạng

06

– Bản chính Giấy Khai sinh (để đối chiếu);
– Bản sao Quyết định theo NĐ số 31/2013/NĐ-CP, kèm bản chính để đối chiếu
– Người khuyết tật nặng

– Người lao động ưu tú

07

– Giấy xác nhận  khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền

– Bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

II/. ƯU TIÊN KHU VỰC THEO HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ:

Đối tượng ưu tiên

Ký hiệu

Các minh chứng cần phải có khi nhập học

Thí sinh là học sinh có hộ khẩu thường trú tại: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015 được quy định tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Các xã  đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 được quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 nếu học trung học tại địa điểm thuộc huyện, thị xã có các xã trên;

1

Giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã, huyện, thị trấn chứng nhận thí sinh có hộ khẩu tại xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015 hoặc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015 hoặc xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 theo quy định hiện hành

– Bản sao công chứng Học bạ trung học phổ thông (đã có trong bộ hồ sơ nhập học)