1 / 2
2 / 2

Hệ thống thông tin hỗ trợ cho hoạt động thi và tuyển sinh năm 2019

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Thông tin tham khảo, Tư vấn tuyển sinh, Tuyển sinh — vào April 3, 2019 lúc 4:27 pm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ cho hoạt động thi và tuyển sinh năm 2019.
Theo đó, hoạt động cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi THPT quốc gia được thực hiện qua các kênh sau:
– Hỗ trợ qua email: hotrothi2019@moet.gov.vn từ ngày 01/4/2019 đến ngày 22/8/2019.
– Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024-32181385; 024-32181386.
+ Đợt 1: từ ngày 01/4 đến 25/4/2019.
+ Đợt 2 : từ ngày 22/6 đến 04/8/2019.
Hoạt động hỗ trợ xét tuyển đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được thực hiện qua:
– Email: hotroxettuyen2019@moet.gov.vn từ ngày 01/4/2019 đến ngày 22/8/2019.
– Điện thoại (trong giờ hành chính): 024-32181385; 024-32181386.
+ Đợt 1: từ ngày 01/4 đến 25/4/2019.
+ Đợt 2 : từ ngày 14/7 đến 22/8/2019.
Xem chi tiết nội dung Công văn 1316/BGDĐT-GDĐH ngày 01/4/2019 tại đây.