1 / 2
2 / 2

Giới thiệu về ngành An toàn thông tin

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Thông tin tham khảo, Tuyển sinh — vào March 14, 2014 lúc 12:10 pm

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

Mã ngành: D480299              Khối thi: A, A1

 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là Trường Đại học đầu tiên được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép tổ chức đào tạo ngành An toàn thông tin ở trình độ đại học hệ chính quy từ năm 2013; đồng thời Học viện cũng đã được Chính phủ chỉ định là một trong số rất ít cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn, an ninh thông tin theo Đề án của Quốc gia.

Ngành học này đòi hỏi sinh viên cần phải có tư duy toán học và tư duy hệ thống tốt vì chuyên gia an toàn thông tin sẽ làm việc trong môi trường số hóa, nhiều công việc liên quan đến mã hóa, xây dựng các thuật toán phục vụ cho việc phòng thủ, phát hiện xâm nhập, tấn công trong môi trường mạng.

Về kiến thức: Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về An toàn thông tin như: các kỹ thuật mật mã, an toàn mạng máy tính, an toàn hệ điều hành, an toàn cơ sở dữ liệu, an toàn các ứng dụng Web và Internet, an toàn trong giao dịch và thương mại điện tử, các kỹ thuật tấn công và xâm nhập mạng, mô hình bảo vệ và các kỹ thuật phòng thủ chống tấn công đột nhập, lập trình an toàn, thiết kế các phần mềm và công cụ đảm bảo an toàn, quản lý và đánh giá điểm yếu, các kỹ thuật kiểm tra đánh giá an toàn, quản trị mạng an toàn, các vấn đề về chính sách, pháp luật và chuẩn hóa an toàn…

Về kỹ năng: Người tốt nghiệp chương trình đại học An toàn thông tin có những kỹ năng:

–       Áp dụng các kiến thức, kỹ năng sử dụng các công cụ khoa học kỹ thuật để nhận biết, phân tích, giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn, bảo mật thông tin mạng;

–       Thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu về an ninh, bảo mật từ hệ thống thông tin để phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống an ninh thông tin;

–       Thiết kế và triển khai các ứng dụng đảm bảo An toàn thông tin đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế;

–       Tìm kiếm, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của lĩnh vực An toàn thông tin.

Về năng lực:

–       Sinh viên ngành An toàn thông tin sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc tại các đơn vị/bộ phận chuyên về công nghệ thông tin và mạng, cũng như các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin như: các cơ quan chính phủ, các cơ quan thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, năng lượng, dầu khí, thương mại, giao thông vận tải… với các vị trí công việc:

  1. Quản trị bảo mật máy chủ và mạng;
  2. Bảo mật cơ sở dữ liệu;
  3. Phân tích, tư vấn, thiết kế hệ thống thông tin đảm bảo an toàn;
  4. Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho mạng và hệ thống;
  5. Rà quét lỗ hổng, điểm yếu và xử lý sự cố an toàn thông tin;
  6. Lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin.

Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, Kỹ sư An toàn thông tin có đủ khả năng đảm nhận các chức vụ quản lý về an toàn thông tin như trưởng nhóm hoặc giám đốc bộ phận đảm bảo an toàn thông tin.

–       Có năng lực làm việc ở vị trí cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về an toàn thông tin tại các viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo;

–       Có thể học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực an toàn, bảo mật thông tin, công nghệ thông tin.

Năm 2014, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh ngành An toàn thông tin ở các khối thi A và A1 (không tuyển sinh khối D1).