1 / 2
2 / 2

Giới Thiệu Ngành Kỹ Thuật Điện Tử – Viễn Thông

Đại học - Cao đẳng, Ngành đào tạo, Thông tin ngành đào tạo, Thông tin tham khảo, Trình độ Đại học, Tư vấn tuyển sinh, Tuyển sinh — vào November 25, 2019 lúc 2:44 pm

Tại Việt Nam, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đang phát triển một cách mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông cung cấp các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến về truyền dẫn, mạng kết nối trong các hệ thống truyền thông, là một ngành năng động, với các ứng dụng liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực trong cuộc sống.

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông hiện có các chuyên ngành sau:
– Mạng viễn thông: cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về mạng viễn thông, giúp người học nắm rõ nguyên lý hoạt động của tổng đài, các kỹ thuật định tuyến, chuyển mạch, …
– Thông tin quang: cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, từ lý thuyết đến thực hành, giúp người học nắm bắt các công nghệ và các ứng dụng của Thông tin quang trong các mạng truyền dẫn tốc độ cao, mạng truyền dẫn trong nội tỉnh/thành phố và mạng truy nhập quang FTTx.
– Vô tuyến: cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về các mạng truyền thông vô tuyến. Người học được tiếp cận những công nghệ mới nhất như mạng thông tin di động 4G, 5G, mạng thông tin vệ tinh, mạng ad-hoc, Internet vạn vật (IoT: Internet of Things), thành phố thông minh (smart city).

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, nguồn nhân lực ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông chất lượng cao là một yêu cầu quan trọng  đối với sự phát triển của ngành ICT nói riêng và đối với xã hội nói chung.  Việc làm dành cho các kỹ sư ngành này ngày càng phong phú. Sinh viên ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông có cơ hội thực tập và làm việc tại các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn tại Việt Nam.

Kỹ sư ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông có mức lương khởi điểm cao, mức thu nhập ổn định, được làm việc ở các vị trí quan trọng trong hệ thống viễn thông như kỹ sư mạng, kỹ sư thiết kế, quy hoạch và tối ưu mạng lưới, kỹ sư phát triển các hệ thống thông minh, kỹ sư triển khai và phát triển mạng thông tin di động 4G, 5G, v.v.