1 / 2
2 / 2

GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2016

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào March 18, 2016 lúc 4:00 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 đến hết ngày 31/03/2016.

Thí sinh quan tâm vui lòng download thông báo chi tiết tại đây