1 / 2
2 / 2

Điều chỉnh mức thu lệ phí xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức kết hợp

Đại học - Cao đẳng, Tuyển sinh — vào April 22, 2021 lúc 3:32 pm

Căn cứ Thông báo số 256/TB-HV ngày 14 tháng 04 năm 2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021;
Thực hiện thông báo số 316/TB-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021,
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều chỉnh mức thu lệ phí xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức kết hợp như sau:

  • Lệ phí xét tuyển: 25.000đ/ nguyện vọng

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo để các thí sinh có nhu cầu xét tuyển biết và thực hiện.

Nội dung Thông báo.