1 / 2
2 / 2

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

Đại học - Cao đẳng, Tuyển sinh — vào April 14, 2021 lúc 9:43 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa chính thức công bố Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021. Theo đó năm 2021, Học viện sử dụng 03 phương thức tuyển sinh: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập ở bậc THPT với một trong các tiêu chí như Chứng chỉ quốc tế hoặc Thành tích cá nhân trong các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi hoặc học sinh trường chuyên. Tổng chỉ tiêu là 3.470, trong đó, cơ sở đào tạo miền bắc là 2.760 chỉ tiêu và cơ sở đào tạo miền nam là 710 chỉ tiêu. Cụ thể:

1. Đối tượng tuyển sinh:
a) Quy định chung:
– Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT);
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
b) Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2021:
Ngoài các yêu cầu theo quy định chung ở mục a) thì thí sinh phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với các bài thi/môn thi theo tổ hợp bài thi/môn thi tương ứng các ngành của Học viện.

c) Đối với phương thức xét tuyển kết hợp thì ngoài các yêu cầu theo quy định chung ở mục a thì thí sinh cần có thêm một trong các điều kiện sau đây:
– Thí sinh có Chứng chỉ quốc tế SAT từ 1130/1600 trở lên hoặc ACT từ 25/36 trở lên có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11,12 (hoặc học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 7,5 trở lên và có hạnh kiểm Khá trở lên;
– Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 65 trở lên hoặc TOEFL ITP 513 trở lên có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 (hoặc học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 7,5 trở lên và có hạnh kiểm Khá trở lên;
– Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đã tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (TW) các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, có kết quả điểm chung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 (hoặc học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 7,5 trở lên và có hạnh kiểm Khá trở lên.
Là học sinh chuyên các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học của trường THPT chuyên trên phạm vi toàn quốc (các trường THPT chuyên thuộc Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW và các trường THPT chuyên thuộc Cơ sở giáo dục đại học) hoặc hệ/lớp chuyên môn Toán, Lý, Hóa, Tin học của các trường THPT trọng điểm quốc gia; có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 (hoặc học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 8,0 trở lên và có hạnh kiểm Khá trở lên.

2. Phạm vi tuyển sinh: Học viện tuyển sinh trên phạm vi cả nước (thí sinh đăng ký xét tuyển vào Cơ sở đào tạo nào thì sẽ theo học tại Cơ sở đó – BVH hoặc BVS) và quốc tế.

3. Phương thức tuyển sinh:
Năm 2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sử dụng 03 phương thức tuyển sinh như sau:
a) Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Học viện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có thông báo chi tiết riêng);

b) Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

c) Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập ở bậc THPT với một trong các loại Chứng chỉ quốc tế hoặc Thành tích cá nhân trong các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi hoặc Thành tích học tập tại các trường THPT chuyên như đã nêu trong điểm c) mục 1. về Đối tượng tuyển sinh ở trên (chi tiết sẽ có trong thông báo tuyển sinh).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Tổng chỉ tiêu là 3.470, trong đó dự kiến chỉ tiêu của 02 Cơ sở đào tạo như sau:

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM  (Mã trường: BVS)
Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

TT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành đào tạo Chỉ tiêu Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển
Theo kết quả thi THPT Theo phương thức khác
1 Đại học 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 80 15 Toán, Lý, Hóa (mã A00);
Toán, Lý, Anh (mã A01).
2 Đại học 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 70 15
3 Đại học 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
(Ngành đào tạo mới)
60 10
4 Đại học 7480201 Công nghệ thông tin 130 25
5 Đại học 7480202 An toàn thông tin 45 10
6 Đại học 7329001 Công nghệ đa phương tiện 70 15 Toán, Lý, Hóa (mã A00);
Toán, Lý, Anh (mã A01);
Toán, Văn, Anh (mã D01).
7 Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 35 05
8 Đại học 7340115 Marketing 55 10
9 Đại học 7340301 Kế toán 50 10
Tổng cộng: 595 115
Chương trình chất lượng cao trình độ đại học (Chất lượng cao theo thông tư 23)
 Đại học Công nghệ thông tin 40 Chi tiết tại mục 1.12.1, trang 19

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC  (Mã trường: BVH)
Địa chỉ: Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

TT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành đào tạo Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển
Theo kết quả thi THPT Theo phương thức kết hợp
1 Đại học 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 380 60 Toán, Lý, Hóa (mã A00);
Toán, Lý, Anh (mã A01).
2 Đại học 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 195 35
3 Đại học 7480201 Công nghệ thông tin 655 115
4 Đại học 7480202 An toàn thông tin 190 30
5 Đại học 7329001 Công nghệ đa phương tiện 195 35 Toán, Lý, Hóa (mã A00);
Toán, Lý, Anh (mã A01);
Toán, Văn, Anh (mã D01).
6 Đại học 7320104 Truyền thông đa phương tiện 95 15
7 Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 150 25
8 Đại học 7340122 Thương mại điện tử 95 15
9 Đại học 7340115 Marketing 190 35
10 Đại học 7340301 Kế toán 130 20
11 Đại học 7340208 Công nghệ tài chính (Fintech)
(Ngành đào tạo mới)
85 15
Tổng cộng: 2.360 400
Chương trình chất lượng cao trình độ đại học (Chất lượng cao theo thông tư 23)
 Đại học Công nghệ thông tin 200 Chi tiết tại mục 1.12.1, trang 19

(*): Nếu xét tuyển theo phương thức tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và phương thức xét tuyển kết hợp không đủ chỉ tiêu đã công bố, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

5. Nguyên tắc xét tuyển:

5.1. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021:

 • Xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển;
 • Điểm trúng tuyển của các tổ hợp bài thi/môn thi trong cùng một ngành là bằng nhau;
 • Xét trúng tuyển từ thí sinh có kết quả cao xuống và đảm bảo chất lượng tuyển sinh;
 • Xét tuyển các nguyện vọng bình đẳng (không có điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng trong cùng một ngành), nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng ở thứ tự ưu tiên thứ nhất (nguyện vọng 1) thì sẽ được tự động xét tuyển ở nguyện vọng ưu tiên thứ hai (nguyện vọng 2) và kế tiếp;
 • Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký, khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng nào thì không được xét tuyển tiếp ở nguyện vọng sau;
 • Điểm trúng tuyển được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30 điểm;
 • Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện không sử dụng tiêu chí phụ riêng để xét tuyển;
 • Các điều kiện khác thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem là từ chối nhập học.

5.2. Đối với phương thức xét tuyển kết hợp:

 • Thí sinh được đăng ký xét tuyển 02 nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một (01) nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký;
 • Xét tuyển theo ngành và theo kết quả học tập của năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (hoặc học kỳ 1 năm lớp 12) của các môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi của ngành đăng ký xét tuyển;
 • Xét trúng tuyển từ thí sinh có kết quả cao xuống cho đến hết chỉ tiêu;
 • Điểm trúng tuyển của các tổ hợp trong cùng một ngành là bằng nhau;
 • Điểm trúng tuyển được tính bằng tổng của ba (03) điểm bình quân kết quả học tập ở năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (hoặc học kỳ 1 lớp 12) của ba (03) môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi đã đăng ký xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có);
 • Nếu xét tuyển kết hợp không đủ chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo phương thức khác;
 • Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian quy định của Học viện. Nếu quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem là từ chối nhập học.

◊ Học viện không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu để xét tuyển

6. Tổ chức tuyển sinh:

 • Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định và theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021:
  • Thời gian xét tuyển : Theo lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Các điều kiện xét tuyển: Không tổ chức sơ tuyển
 • Phương thức tuyển sinh kết hợp:
  • Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: từ 15/04 đến hết ngày 31/05/2021;
  • Hình thức nộp hồ sơ: thí sinh khai hồ sơ đăng ký xét tuyển trên cổng xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ https://xettuyen.ptit.edu.vn và nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện) cho các Cơ sở đào tạo của Học viện;
  • Công bố kết quả trúng tuyển: trước ngày 20/06/2021;

7. Chính sách ưu tiên:

 • Học viện thực hiện chính sách ưu tiên về đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Học viện thực hiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông báo của Học viện, không giới hạn số lượng chỉ tiêu (có Thông báo riêng);
 • Học viện tuyển thẳng đối với các thí sinh có kết quả thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (tương ứng với tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển) từ 27,0 điểm (chỉ tính điểm bài thi) trở lên; thí sinh tuyển thẳng được miễn 100% học phí trong năm học thứ nhất.

8. Chính sách học bổng:
Năm 2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiếp tục duy trì và áp dụng chính sách học bổng miễn, giảm từ 50% đến 100% học phí cho các thí sinh có kết quả thi THPT hoặc có thành tích cá nhân, thành tích học tập cao. Cụ thể:

 • Học bổng toàn phần (Miễn 100% học phí trong năm học thứ nhất) cho thí sinh đạt kết quả thi từ 27,0 điểm trở lên (điểm bài thi 3 môn xét tuyển) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
 • Học bổng bán phần (Miễn 50% học phí trong năm học thứ nhất) cho 300 thí sinh đạt kết quả thi cao nhất từ trên xuống trong số thí sinh có kết quả thi từ 26,0 điểm đến 26,99 điểm (điểm bài thi 3 môn xét tuyển và điểm ưu tiên) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
 • Ngoài ra, sinh viên còn có nhiều cơ hội để được nhận các suất học bổng của các doanh nghiệp hàng đầu như Samsung, VNPT, Mobifone, Viettel, FPT, AGR, …

9. Lệ phí xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

 • Học phí trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2021 – 2022: trung bình khoảng 19,5 triệu đồng đến 21 triệu đồng/năm học tùy theo từng ngành học;
 • Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và công bố công khai vào đầu mỗi năm học.

11. Chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin (Theo Thông tư 23)

 • Các thí sinh sau khi trúng tuyển vào Học viện ở các ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin và Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa sẽ được đăng ký xét tuyển vào chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin;
 • Các thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp (với đối tượng đã có chứng chỉ SAT/ACT hoặc chứng chỉ tiếng Anh) vào các ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin và Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa sẽ được đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng vào chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin (nếu có nguyện vọng);

(Thông tin chi tiết về xét tuyển Chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin sẽ có trong thông báo riêng).

12. Hỗ trợ giải đáp thắc mắc:

Cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH): https://ptit.edu.vn và https://tuyensinh.ptit.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/ptittuyensinh

Cơ sở đào tạo phía Nam (BVS):  http://hcm.ptit.edu.vn và https://tuyensinh.ptit.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/ptithcm.edu.vn/

Thông tin chi tiết đề án tuyển sinh Đại học năm 2021 xem tại: Đề án tuyển sinh năm 2021