1 / 2
2 / 2

Danh sách trúng tuyển trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2016

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào October 31, 2016 lúc 10:10 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo Danh sách trúng tuyển trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2016:

Quyết định và Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Danh sách trúng tuyển trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2016