1 / 2
2 / 2

Danh sách thí sinh tuyển thẳng và thí sinh được tiếp nhận vào học đại học, cao đẳng chính quy năm 2014

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào July 29, 2014 lúc 5:51 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thí sinh là thành viên đội tuyển Olypic được tuyển thẳng vào hệ đại học-cao đẳng chính quy, thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng được

tiếp nhận vào học đại học tại Học viện như  sau:

1- DANH SÁCH TUYỂN THẲNG THÍ SINH ĐOẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA, THÍ SINH TRONG ĐỘI TUYỂN OLYMPIC VÀO HỌC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014 (File đính kèm).

2- DANH SÁCH THÍ SINH LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT NẶNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN VÀO HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014 CỦA HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG. (File đính kèm)