1 / 2
2 / 2

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào Học viện (cập nhật hàng ngày)

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Thông tin tham khảo, Tuyển sinh — vào August 22, 2014 lúc 2:53 pm

Tính đến hết 12/09/2014

Danh sách của Cơ sở phía Nam (BVS) 

Danh sách hồ sơ không hợp lệ:

Danh sách hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển tại Cơ sở phía Nam