1 / 2
2 / 2

Danh sách thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy năm 2016 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào August 5, 2016 lúc 8:35 am

Danh sách thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy năm 2016 của Cơ sở phía Nam (BVS)