1 / 2
2 / 2

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP

Thông báo, Tuyển sinh — vào April 25, 2016 lúc 11:47 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên có tên trong danh sách (DANH SÁCH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP), nếu có nhu cầu nhận bằng trước, về Học viện nhận bằng tốt nghiệp theo kế hoạch như sau:

Thời gian: Từ ngày Thứ sáu, 29/4/2016

Địa điểm: Phòng Đào tạo & Khoa học công nghệ

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 Ngày tổ chức Lễ Tốt nghiệp sẽ thông báo sau.

Riêng Đại học chính quy khóa 2011 ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật điện tử  truyền thông và Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử  sẽ được thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp sau.

Vui lòng download Danh sách nhận bằng Tốt nghiệp và thông báo nhận bằng Tốt nghiệp tại đây :

DANH SÁCH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP