1 / 2
2 / 2

Danh sách phòng thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2015

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào October 5, 2015 lúc 8:00 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2015 danh sách phòng thi, số báo danh như sau:

– Các thí sinh nhận giấy báo dự thi trực tiếp tại Bộ phận Tuyển sinh từ ngày 05/10 – 08/10/2015

– Xem danh sách phòng thi, số báo danh tại đây

– Xem lịch thi tuyển sinh tại đây