1 / 2
2 / 2

DANH SÁCH PHÒNG THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017

Sau đại học, Thông báo, Tuyển sinh — vào May 8, 2017 lúc 9:06 am

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2017 danh sách phòng thi, số báo danh như sau:

– Các thí sinh nhận giấy báo dự thi trực tiếp tại Bộ phận Tuyển sinh – Phòng Đào tạo & Khoa học Công nghệ tại 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 08/5 – 12/5/2017 

– Xem danh sách phòng thi, số báo danh : 
Danh sách phòng thi 001

Danh sách phòng thi 002