1 / 2
2 / 2

DANH SÁCH CẤP BẰNG HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (BỔ SUNG)

Đại học - Cao đẳng, Thông báo, Tuyển sinh — vào November 2, 2015 lúc 1:08 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên có tên trong danh sách cấp bằng (bổ sung) đợt 2 năm 2015, về Học viện tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp theo kế hoạch chi tiết (tải tại đây)

Vui lòng tải danh sách cấp bằng (bổ sung) tại link bên dưới :

Danh sách cấp bằng (bổ sung)