1 / 2
2 / 2

DANH SÁCH CẤP BẰNG ĐỢT 2 NĂM 2015

Thông báo, Tuyển sinh — vào October 27, 2015 lúc 3:43 pm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên có tên trong danh sách cấp bằng đợt 2 năm 2015, về Học viện tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp theo kế hoạch chi tiết (tải tại đây)

Vui lòng tải danh sách cấp bằng tại các link bên dưới :

Danh sách cấp bằng đợt 2 năm 2015_1

Danh sách cấp bằng đợt 2 năm 2015_2

Danh sách cấp bằng đợt 2 năm 2015_3