1 / 2
2 / 2

Danh mục khu vực ưu tiên; Danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn; Danh mục trường THPT năm 2017

Thông tin tham khảo, Tư vấn tuyển sinh, Tuyển sinh — vào April 5, 2017 lúc 10:32 am

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại các file đính kèm:

Danh muc Khu vuc Uu tien_2017

Danh muc Tinh-Huyen_Xa kho khan_2017

Danh muc Truong THPT_2017